Adatkezelési Szabályzat
(2012.07.17. napjától hatályos szöveg)
1. Adatkezelő


A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az RIBIZLY PROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1. C. ép. 2. em.11., cégjegyzékszám: Cg. 01- 09-972909., adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55207/2012. és NAIH-55208/2012., adatkezelő: Ribizly Projekt Kft., email cím: office@ribizly.com) mint adatkezelő (Adatkezelő) által üzemeltetett, többek között a http://ribizly.com és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "Infotörvény") rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.


2. Általános rendelkezések


Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Infotörvény rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.


3. Módosítás


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon minden hónap ötödik (5.) napján közzéteszi. A Felhasználó jelen Szabályzat aláírásával vállalja, hogy a Weboldalt e célból a megadott időpontban ellenőrzi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul.


4. Felhasználók köre


A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján a Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó általános szerződés feltételek (Szerződés) szerint szolgáltatásokat (Szolgáltatások). A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, azzal hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató nem regisztrált Felhasználót is érteni kell.

(2012.07.17. napjától hatályos szöveg)
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat és nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók l. hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.


5. Adatkezelési Szabályzat célja


A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotörvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "Infotörvény") rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.


6. Felhasználó nyilatkozata

rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
a Weboldalon minden hónap ötödik (5.) napján közzéteszi. A Felhasználó jelen Szabályzat aláírásával vállalja, hogy a Weboldalt e célból a megadott időpontban ellenőrzi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul.


7. Adatkezelési célok


A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége így ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (ajándéksorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.
nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.


8. Kezelt személyes adatok köre

korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók l. hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.
tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

(a) Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatait

- teljes neve;
- anyja neve;
- születési hely és idő;
- neme;

(2) Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, a Regisztráció során megadott felhasználóneve és jelszava;
személyhez fűződő jogait nem sértik.

(3) Felhasználó által a Regisztráció vagy a Weboldal használata és/vagy a Szolgáltatások igénybevétele során feltöltött fotói;

(4) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (pl. bankszámlaszám, paypal fiók e-mail címe, beszélt nyelv, érdeklődési kör, ruha vagy cipőméret), fénykép, videó, audió és egyéb adat;
és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége így ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (ajándéksorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.

(5) a Felhasználó választása alapján a Felhasználó lakcíme, értesítési címe.

(a (3) - (5) együtt "Tartalmak")

(b) Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A természetes személy Felhasználó személyes adatainak kezelése a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások szervezése, lebonyolítása, így a Weboldalon feltöltött Tartalmak megjelenítése és az Adatkezelő tevékenységére és működésére vonatkozó promóciós célokra történő felhasználása érdekében kerül sor.

A Szolgáltatás használata során rögzítésre kerülhet továbbá a
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe;
(2) Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben;
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel, melyek szolgáltatásai színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely Tartalom és egyéb adat részeként megadja földrajzi tartózkodási helyét, vagy egyéb lokációs adatot (úgy mint telefon, pc, egyéb eszközök), úgy az Adatkezelő ezt nyilvántartja, felhasználhatja és a Felhasználó által e célból meghatározott ismerőseinek azt kiadhatja, és ajánlatokat, értesítőket küldhet a Felhasználónak.
 • neme;

 • Az Adatkezelő a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását méri, és az ezzel kapcsolatos adatokat tárolja.

  A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
  során feltöltött fotói;

  - a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
  - regisztráció visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése és adatfrissítés céljából;
  - szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők (pl. fizetési emlékeztető);
  - válaszok kért információkra, vásárlással kapcsolatos információk;
  - hírlevél;
  - promóciós ajánlatok.

  Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú email esetén biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.

  Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (demográfiai információkat, bankszámlaszámot vagy paypal fiók e-mail címét). Az adatkezelés során mindvégig törekszünk arra, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

  Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, bankszámlaszám, paypal fiók e-mail címe. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

  Hírlevél : Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet és a telefonszámot kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail és postacímet jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában találják meg a Felhasználók.

  Online kérdőíves vizsgálatok: Időről-időre megjelentetünk kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy a Szolgáltatások színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük a Felhasználók véleményét. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól személyes címzési adatokat (név, postacím) kérünk, ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőívek kitöltése során kérhetünk demográfiai adatokat is, azonban ezek alapján a válaszadó Felhasználók semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen.

  Piackutatás: A Felhasználók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adataikat az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje. A Felhasználók jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.
  A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

  • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
  • regisztráció visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése és adatfrissítés
  • céljából;
  • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők (pl. fizetési emlékeztető);
  • válaszok kért információkra, vásárlással kapcsolatos információk;
  • hírlevél;
  • promóciós ajánlatok.

  • Promóciós ajánlatok küldése: Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználóknak egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például Felhasználói név és jelszó megerősítése). A Felhasználók számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a Szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

   Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról: Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve email értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás- értesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

   Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küld ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, egy ezt a szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják ezt a tájékoztató szolgáltatást.

   A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött Tartalmakat és egyéb adatokat, amennyiben a Szerződés 4. pontja alapján nyilvánosként lettek feltöltve, a Szerződés 3. pontja alapján megadott Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a 4. pontban foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon, valamint a Weboldalról elérhető külső weboldalakon, illetve közösségi megosztó weboldalakon (pl. www.facebook.com) (Megosztó Weboldalak). Amennyiben a Felhasználó hozzájárul adatainak a Megosztó Weboldalakon való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy a Megosztó Weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként feltöltött Tartalmakat és az önkéntesen megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

   A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen.
   Az önként jelentkező válaszadóktól személyes címzési adatokat (név, postacím) kérünk, ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőívek kitöltése során kérhetünk demográfiai adatokat is, azonban ezek alapján a válaszadó Felhasználók semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen.

   A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását a 14.- 15. pontban foglaltak szerint.
   egyéb adataikat az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje. A Felhasználók jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.

   A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával beleegyezik, hogy a Szolgáltatásokkal összekapcsolt egyéb rendszerekben, weboldalakon az Adatkezelő azonosítja a Felhasználókat és a különböző azonosításokat (email címek, telefonszámok, a Szolgáltatások keretében megadott ismerősi kapcsolatok) társítja és elmenti a pontos azonosítás érdekében, a csalások kikerülése céljából.
   Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a Szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

   A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért (pl. e-mail cím, telefonszám, Megosztó Weboldal azonosító), akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, illetve az Adatkezelő által a Weboldal használata során esetlegesen rendelkezésére bocsátott szoftver használatakor felhasznált adatokra vonatkozóan ezen adatok tulajdonosainak jóváhagyását beszerezni az adatoknak az Adatkezelő általi adatkezeléséhez, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben. Adatkezelő, mivel kizárólag a kommunikációs csatornát biztosítja harmadik személy adatainak küldéséhez (amennyiben történik ilyen) ez esetben legfeljebb adatfeldolgozónak minősülhet az Infotörvény rendelkezéseinek értelmében.


   9. Adatkezelés jogalapja és módja


   Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Weboldal használata során, valamint a Weboldalhoz, illetve a Weboldalon kezdeményezett vagy indított aktivitásokhoz kapcsolódó, és az Adatkezelő tevékenységére illetve működésére vonatkozó promócióra vonatkozóan a 10. pontban meghatározott időtartamig, a fentiekben meghatározott adatkezelési célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés a célnak megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Infotörvény 5. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a Felhasználó által megadott önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

   A Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje.

   A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzés céljából kezelheti személyes adatait. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.


   10. Adatkezelés időtartama


   Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnését (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül felmerülhet az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

   Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

   Az Infotörvénynek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


   11. Adatbiztonság


   Az adatkezelő az Infotörvény 7.§-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

   Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el az oldalak használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.


   12. Adattovábbítás


   A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

   A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.


   13. Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése


   Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. Google Analytics

   Google Analitika: A Weboldal a Google, Inc. ("Google") által nyújtott Google Analitika ("Google Analytics") webanalitikai szolgáltatást használja és egyéb hasonló szolgáltatást is igénybe vehet. A Google Analytics "sütiket" (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Adatkezelőtől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.


   14. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek


   A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott email címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

   (a) Tájékoztatás

   A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelést érintő összes tényről (az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat). A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

   Az Adatkezelő öt (5) évig őrzi meg adattovábbítási nyilvántartásában, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat, így ezen információkról legfeljebb ebben az időtartamban lehet felvilágosítást kérni.

   Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Infotörvény 14.§ (a) bekezdés alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.

   (b) Törlés

   Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (pl. képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont

   14. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

   használatával vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail l címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

   Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

   (c) Zárolás

   Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   (d) Megjelölés

   Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

   Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.


   15. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok


   (a) Tiltakozási jog
   A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

   i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

   ii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

   Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül - bírósághoz fordulhat.

   (b) Jogérvényesítés

   A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az (d) Megjelölés
   adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotörvény valamint a Ptk. tartalmazza.


   16. Adatkezelőnél kijelölt, adatvédelemért felelős személy


   Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.


   17. Kiskorú, korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen Felhasználóra vonatkozó szabályok


   Felhasználó is és az Adatkezelő is köteles a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat teljeskörűen betartani, semmilyen, a fejlődésükre káros és jogszabályba ütköző Tartalmat, linket és egyéb adatot a Weboldalon nem, vagy csak a jogszabályban meghatározott korhatármegjelöléssel és az elérés jogszabály szerint szükséges korlátozásával tehet közzé. A Szerződésben meghatározott Partner jelen Szabályzat elfogadásával egyben vállalja, hogy saját weboldala(i) és a Szerződés szerinti Terméklinkjei és egyéb hirdetései tekintetében is megteszi a szükséges lépéseket az adatvédelmi és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartására.

   Az Adatkezelő kijelenti, hogy kiskorúakra vonatkozóan csupán a Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezel.

   Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ezirányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt
   érdemlő módon bizonyította.

   Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésére vonatkozó jogati törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.


   18. Partnerek


   A Szabályzat elfogadásával a Szerződésben meghatározott Partnerek egyben vállalják, hogy saját, jogszabályoknak megfelelő Adatkezelési Szabályzattal rendelkeznek, azt a saját weboldalukon jól látható helyen nyilvánosságra hozzák és a Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokkal és a Weboldal használatával kapcsolatosan tudomásukra jutott minden személyes adatot jelen Adatkezelési Szabályzatnak és a Szerződésnek megfelelően kezelnek.

   A Partner jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szerződésben meghatározott "Gomb" által elérhető Szolgáltatások nyújtása céljából azonosítja a Partner weboldalának felhasználóit. A Partner kijelenti továbbá, hogy weboldala felhasználóit az Adatkezelő ilyen azonosításáról tájékoztatja, és beszerzi weboldala felhasználóinak hozzájárulását az azonosításhoz.

   A Partner vállalja, hogy a Szolgáltatás (a Partner vagy harmadik felek általi) igénybevétele során nem társít (és nem engedélyezi harmadik fél részére, hogy az társítson) a Partner weboldaláról (vagy harmadik felek weboldaláról) gyűjtött adatokat bármely forrásból származó, személyes azonosításra alkalmas információkkal.

   A Partner vállalja, hogy megfelel a Szolgáltatás igénybevételével és a Partner weboldalainak látogatóira vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos összes hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabálynak.

   A Partner vállalja, hogy megvédi, mentesíti és kártalanítja az Adatkezelőt minden olyan igénytől, és helytáll harmadik személy felé minden olyan igénnyel, kárral, költséggel (ide értve az eljárási és az ésszerű ügyvédi költségeket is) kapcsolatban, amely a Partner jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési, tájékoztatási, vagy egyéb elfogadásával egyben vállalja, hogy saját weboldala(i) és a Szerződés szerinti Terméklinkjei és egyéb kötelezettségeinek megszegésével kapcsolatban merül fel.


   19. Egyéb


   A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszközei egészének vagy jelentős részének vevője, a jelen Szabályzat kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

   © Ribizly Project Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda

   18. Partnerek


   A Szabályzat elfogadásával a Szerződésben meghatározott Partnerek egyben vállalják, hogy saját, jogszabályoknak megfelelő Adatkezelési Szabályzattal rendelkeznek, azt a saját weboldalukon jól látható helyen nyilvánosságra hozzák és a Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokkal és a Weboldal használatával kapcsolatosan tudomásukra jutott minden személyes adatot jelen Adatkezelési Szabályzatnak és a Szerződésnek megfelelően kezelnek.

   A Partner jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szerződésben meghatározott „Gomb” által elérhető Szolgáltatások nyújtása céljából azonosítja a Partner weboldalának felhasználóit. A Partner kijelenti továbbá, hogy weboldala felhasználóit az Adatkezelő ilyen azonosításáról tájékoztatja, és beszerzi weboldala felhasználóinak hozzájárulását az azonosításhoz.

   A Partner vállalja, hogy a Szolgáltatás (a Partner vagy harmadik felek általi) igénybevétele során nem társít (és nem engedélyezi harmadik fél részére, hogy az társítson) a Partner weboldaláról (vagy harmadik felek weboldaláról) gyűjtött adatokat bármely forrásból származó, személyes azonosításra alkalmas információkkal.

   A Partner vállalja, hogy megfelel a Szolgáltatás igénybevételével és a Partner weboldalainak látogatóira vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos összes hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabálynak.

   A Partner vállalja, hogy megvédi, mentesíti és kártalanítja az Adatkezelőt minden olyan igénytől, és helytáll harmadik személy felé minden olyan igénnyel, kárral, költséggel (ide értve az eljárási és az ésszerű ügyvédi költségeket is) kapcsolatban, amely a Partner jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési, tájékoztatási, vagy egyéb kötelezettségeinek megszegésével kapcsolatban merül fel.

   19. Egyéb


   A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszközei egészének vagy jelentős részének vevője, a jelen Szabályzat kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

   © Ribizly Project Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda